Fundacja POZYTYWNI

zapraszamy

Oferta

1. Zadania i umiejętności nauczyciela

– rozwijanie kompetencji komunikacyjnych,

– rozwiązywanie konfliktów,

– budowanie relacji i animowanie sytuacji społeczno-kulturowych, 

– motywacja, zainteresowanie, ciekawość w pracy ucznia i nauczyciela,

– facylitacja pracy grupowej  – co to jest i jak stosować?  

– indywidualizacja i personalizacja pracy z uczniem,

– dobrostanu nauczyciela determinanty kompetencji interakcyjnych,

– integracja i inkluzja w praktyce edukacyjnej,

– „my i oni” – efektywna współpraca z rodzicami, 

– „Trudny rodzic?” – jak sobie poradzić z takim myśleniem 

– „uczeń w twoich rękach” – oceniam i jestem oceniany,

– stres ucznia / stres nauczyciela – co robić by nie niszczył, 

– Techniki efektywnego uczenia się, czyli jak nauczyć się uczyć?  

– podręczniki i programy – na co zwracać uwagę? 

– tworzenie programów autorskich,

– czy każdy może zostać ekspertem w czym tylko chce? Eksperckość w edukacji.

– szkoły za granicą  – ciekawe pomysły i podejścia praktyczne,

– nowe technologie w edukacji – trendy, produkty, innowacje,

2. Specjalne potrzeby edukacyjne – praktyczne rozwiązania

– dziecko zdolne,

– trudności w uczeniu się,

– diagnozowanie potrzeb,

– projektowanie indywidualnych programów,

– dzieci zaniedbane i pozbawione opieki,

– dzieci z zaburzeniami rozwojowymi,

– „razem szukamy granic” – praca z uczniem  z trudnościami wychowawczym. 

3. Zagrożenie dzieci i młodzieży

– agresja i jej formy ( bullying, cyberbuling )

– uzależnienia,

– grupy nieformalne,

– terapia i resocjalizacja, 

– „inny nie znaczy gorszy” – syndrom FASD,

4. Wspieranie osób starszych

– edukacja przez całe życie,

– praca z seniorem,

– dialog międzypokoleniowy.

5. Wsparcie dla rodziny

– pedagogizacja rodziców,

– zarządzanie emocjami – warsztaty inteligencji emocjonalnej,

– kompetencje relacyjnych a harmonijny rozwój dziecka,

– metody, techniki  narzędzia wychowawcze dla mamy i taty,

– komunikacja w rodzinie,

– rozwód – kim jest tata, mama i ja?

– dziecko w adopcji / adopcja w dziecku,

– bawimy się razem, czyli ja i ty na wesoło ,

– Zrozumieć nastolatków – stosunek do siebie, szkoły i życia,  próby dotarcia.

6. Konsultacje pedagogiczne.

7. Doradztwo metodyczne.

Podziel się.

Kategorie Wiadomości

Nasi Partnerzy

</br> <a href="https://www.lablogic.pl">Audyty RODO - Szkolenia pracowników - Strony www - Kopia zapasowa - Office 365 EDU - WIFI - Smart Board</a>